Bijeenkomsten in het Vredesbolwerk

In onze ontmoetingsruimte op de begane grond van het Vredesbolwerk worden regelmatig bijeenkomsten en vergaderingen georganiseerd door organisaties die de doelstelling van het vfonds onderschrijven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Meetings van de SMH 40-45, het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940–1945.
  • Vergaderingen van de Communicatiecommissie Jaar van Verzet van Platform WO2.
  • Sponsorbijeenkomst van o.a. Bridge to Liberation Concerts.
  • Seminar “Verhalen honderd malen” van de Lotty Veffer Foundation samen met Stichting Vredeseducatie.
  • Opstelling van de interactieve tentoonstelling “De Democratiefabriek” in het Vredesbolwerk.