Ereteken van Verdienste voor Cees de Veer

Op 6 april 2018 werd ook afscheid genomen van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal b.d. Cees de Veer. De minister verraste hem met het Ereteken voor Verdienste in goud. Cees de Veer was tot 18 februari vicevoorzitter van het vfonds en tot 2016 vice-voorzitter van Pensioenfonds ABP, waarin hij veel heeft betekend voor veteranen. Mede dankzij hem kwam de Veteranenwet tot stand. “De Veer heeft blijk gegeven van ‘de bewonderenswaardige inzet’, ‘niet aflatende toewijding en met veel doorzettingsvermogen’, staat in de motivering van de toekenning. ‘Luitenant-generaal de Veer b.d. heeft zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor de krijgsmacht en de veteranenzorg’.

Cees de Veer Kinderprijs
Voor het afscheid van Cees de Veer als lid van de raad van bestuur van het vfonds is een speciale prijs in het leven geroepen: de Cees de Veer Kinderprijs. Het Vredesbolwerk moet een plek zijn waar iedereen die wil bijdragen aan vrede en veiligheid zich gesteund en gestimuleerd voelt – en dan natuurlijk, met name de jongere generatie.