Partners

Het vredesbolwerk is het huis voor ontmoeting, ontwikkeling en innovatie rond vrede en vrijheid. Hier werken de Stichting Liberation Route Europe, de programmaorganisatie 75 jaar vrijheid en het vfonds samen aan de gemeenschappelijke bewustwording van het belang van vrijheid.

Het vfonds

Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid.

Sinds de oprichting zet het vfonds zich in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast stimuleert het vfonds jong en oud zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken.
Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunen wij o.a. de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren wij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie. Sinds maart 2018 is het vfonds gevestigd in het Vredesbolwerk te Utrecht.

Stichting Liberation Route Europe

Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die belangrijke mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt.

De route vormt een schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de westelijke geallieerden van Engeland via Frankrijk, België en Luxemburg door naar Nederland. De route loopt vervolgens richting Berlijn en de Poolse stad Gdańsk, waar bijna twee generaties later een democratische revolutie op gang kwam om de afscheiding van Europa op te heffen.
Stichting Liberation Route Europe werkt samen met overheidsorganisaties, universiteiten, musea, veteranengroeperingen, organisatoren van herdenkingsevenementen, reisagenten en andere nationale en internationale toeristische organisaties aan de internationale publiekscampagne ‘Europe remembers’ richting 75 jaar bevrijding in 2019 en 2020. Sinds april 2018 is de LRE gevestigd in het Vredesbolwerk.

Stichting 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding en vrijheid. De Stichting 75 jaar vrijheid coördineert deze activiteiten en brengt ze samen in een grote activiteitenkalender. De Stichting wordt ondersteund door het vfonds en het Ministerie van VWS.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een betekenisvolle viering van vijfenzeventig jaar bevrijding en vrijheid waarbij de hele Nederlandse samenleving van jong tot oud wordt uitgenodigd hieraan mee te doen. En in het kader van vijfenzeventig jaar vrijheid aandacht te vragen voor onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden.

Stichting Vredeseducatie

De meeste mensen beleven vrijheid, vrede en democratie zoals een vis water ervaart: vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Zonder mensen die zich inzetten voor de aarde en elkaar, lijdt de democratie een kwijnend bestaan. Zonder mensen die opkomen voor recht en in actie komen tegen onrecht, komen we terecht in een jungle maatschappij, waar iedereen zichzelf in het middelpunt plaatst en niemand zich meer bekommert om de ander.

Vrede en vrijheid komen niet uit de lucht vallen, maar mensen moeten het leren, ontdekken en oefenen. Niet alleen in de kindertijd, maar levenslang leren om vrede en vrijheid te maken op school, op straat, het sportveld, op het werk en overal waar mensen samenleven. Het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan dit ‘maatschappelijk leren’ en we vinden het terug in burgerschapsonderwijs en maatschappijleer, filosofie en in tal van andere vakken en projecten.

De Stichting Vredeseducatie ondersteunt opvoeders, docenten, scholen, musea en educatieve instellingen in binnen- en buitenland met innovatieve leermiddelen, trainingen en energizers, interactieve reizende tentoonstellingen en inspirerende installaties zoals De Democratiefabriek en het V – LAB Express.

Petities.nl

Op petities.nl verschijnen maandelijks ongeveer 100 petities die mensen uit het hele land (gratis) starten. Ongeveer 2 miljoen keer per jaar worden de petities ondertekend. De site heeft tientallen miljoenen bezoekers en bestaat sinds 2005.

Het doel van de nationale petitiewebsite is om burgers te helpen bij hun petitierecht, een democratisch grondrecht. Met medewerking van steeds meer gemeenten ontvangen ondertekenaars steeds vaker een antwoord op hun petitie, iets dat zonder internet praktisch onmogelijk was. Op deze manier is een dialoog mogelijk tussen groepen burgers en het parlement of de gemeenteraad. Hiermee bereiken we gemeenschappelijke bewustwording van het belang van vrijheid en democratie.

Neem contact met ons op